Vi har ikke forbindelse med datasystemet, usikkert når dette kommer i orden. Det er vår journalleverandør som har problemer.

Det vil derfor være dårligere tilgjengelighet ved vårt kontor til problemet er løst.

Beklager til alle som blir berørt.

Mvh

Leirfjord legekontor