Leirfjord Bredband AS søker leverandør av bredbåndsignal

Logo Leirfjord Bredband AS

Leirfjord bredband AS, organisasjonsnummer 919 809 124, er et kommunalt heleid aksjeselskap, med mandat til å bygge ut bredband i hele kommunen.

Leirfjord Bredband AS søker leverandører av bredbandssignal til nyetablerte fibernett. Totalpakken skal være såkalt "Triple Play" dvs. tilgang til internett, TV og telefonforbindelse over bredbåndsløsningen. Disse skal i tillegg distribueres separat.

Det er etablert node på Leines dette er tilknyttet en etablert sjøfiber fra Kyst Tele sin node på Stamnesøra. Det er mulighet for egen switch er det ledig plass, og mulighet som -48V DC.

Det første området som er klart for signal levering i Leirfjord er Leines-Valla. Her er det etablert ett FTTH nett.  Det er her 85 tegnings kontrakter av totalt 112 eiendommer. 

Vi arbeidere med å bygge ut flere områder. I enkelt av de planlagte områdene er det inngått avtale om tilknytting av bredband. Dette gjelder Ulvangsøy 25 tegnede abonnement av 56 boliger. Valla-Leirfjordveien 26 kontrakter av 85.  Erfaringen viser at flere vil knytte seg til mens utbyggingen pågår

Videre områder som er planlagt for 2020 er Leland-Toventunnelen, Tovåsen, Deler av Fagervikveien, Kvitting og Dagsvik.

KRAV:

  • Det skal være mulig og kunne bestille deler av totalpakken og at det skal være valgmuligheter med flere hastigheter. Krav om hastighet er at det leveres minimum 30 Mbit/s.

  • Det skal monteres management på abonnenter, samband og alarmer på likeretter. Dette skal vi også som nett eier ha tilgang til.

  • Leverandør skal kunne gi support ved spørsmål og ved feilmelding. Feilmeldinger skal registres hos innholds leverandør. Ved feil på kabel er dette netteiers ansvar. Dette videre sendes fra innholdsleverandør.

  • Leverandør er ansvarlig for support ved spørsmål og feilmelding fra kundene.

  • Leverandør skal ha lokal representasjon iht. support.

  • Dette prosjektet mottar offentlig støtte, så leverandør må oppfylle alle krav i undertegnet akseptskjema.

Tilbudet skal innholdet:

  • Hva leveransen inneholder

  • Vilkår og gyldighet

  • Fordelingsnøkkel av abonnent inntekter

Frist for innlevering av skriftlig innlevering klokken 12:00 den 10.01.2020.

Leirfjord Bredband AS, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord

E-post: mads.are.moss@leirfjord.kommune.no. For eventuelle spørsmål ta kontakt på telefon 97511792.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS