I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Åselva gbnr 68/4 m.fl. i Leirfjord kommune.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56, epost: landark@landark.no

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, planinitiativ, oppstartsmøtereferat m.m. er også lagt ut på Leirfjord kommune sin hjemmeside https://www.Leirfjord.kommune.no under fanen selvbetjening – høringer – Åselva.

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Leirfjord kommune post@leirfjord.kommune.no, eventuelt Plan og utvikling, Pb 560, 8661 Mosjøen, innen 20.05.2022.