Leirfjord kommune igangsetter arbeid med temaplan «Plan for klima og bærekraft» i følge til Plan- og næringsutvalget vedtak i møte 23.03.2022, sak 19/2022.

Melding om vedtak og aktuelle dokumenter kan sees på Leirfjord kommune sin hjemmeside: www.leirfjord.kommune.no. under selvbetjening/Høringer.

Merknader eller innspill som er relevante for planarbeidet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no. innen 13.05.2022. Innspill merkes med sak 2021/252.