Kulturtransportspleis

Ungdommens fylkesråd ønsker at ungdom i Nordland skal sikres god tilgang til kulturopplevelser. Kulturtransportspleis er et tiltak for at så
mange barn og unge som mulig skal kunne reise trygt og sikkert til og fra kulturarrangement. Fylkesrådet i Nordland har bevilget penger til formålet. Søknader vil bli behandlet fortløpende av Ungdommens fylkesråd (UFR) og innvilget beløp skal dekke 80% av kostnadene. Ordningen gjelder for 2018.
 
 
- Hva kan støttes: Transportkostnader til og fra kulturaktiviteter.
Nordland fylkeskommune ved Ungdommens fylkesråd refunderer
80% av transportkostnadene eks mva.
Søkere på steder med få kultur— og fritidsaktiviteter prioriteres.
 
- Hvem kan søke: Kommuner, klubber, organisasjoner og elevråd
 
Mer informasjon og søknadsskjema finner du HER
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS