Logo Kreftforeningen

 

Fra 1. oktober 2012 har HALD-kommunene felles kreftkoordinator i 50 % stilling.

  Hva er en kreftkoordinator? 

·        Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
·        Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene
·        Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
·        Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.
 
Kreftkoordinatoren har kontorsted i Alstahaug.
Åsgata 13, 8800 Sandnessjøen.
Tlf. 94786341 (Telefontid mandag-fredag 10.00 – 12.00)