Informasjon til personer som skal ha tilbud om 3. dose koronavaksinasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk dersom de blir smittet med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose. 

Det er imidlertid viktig å være klar over at personer med alvorlig svekket immunforsvar, selv etter vaksinasjon med tredje dose, antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor fortsatt ta forholdsregler for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

Det er ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin anbefaler at pasienter med immunmedierte lidelser som behandles med ett eller flere av medikamentene listet nedenfor tilbys tredje dose med vaksine mot covid-19 så raskt som mulig, men tidligst 4 uker etter fullvaksinering eller 3 måneder etter gjennomgått covid-19.

Medikamentliste_130921v3.pdf (legeforeningen.no)

Denne informasjonen sendes ut fordi du som oppfyller kriteriene kan møte opp i Leirfjordhallen torsdag 16. september kl 1800-2100 for å få satt 3. dose koronavaksine. Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med din fastlege.

 

Informasjon i forbindelse med massevaksinering covid-19  torsdag 16. september 2021

Leirfjord kommune har 384 doser med Pfizer koronavaksine som må brukes innen 22. september.

Vi starter vaksinering på dagtid og alle som har fått time skal forholde seg til den. Vi skal også vaksinere årskullene 2009 (de som har fylt 12 år), 2008, 2007 og 2006 på dagtid. De som av en eller annen grunn ikke blir vaksinert på dagtid kan komme senere samme dag.

Vi åpner også for vaksinering i Leirfjordhallen torsdag 16. september fra kl 1800 til 2100 med oppmøte i hovedinngangen på helsesenteret til personer som har fylt 12 år og eldre. Invitasjonen gjelder alle som ikke har fått 1. dose og de som har fått 1. dose for minst 21 dager (3 uker) siden.

Det er ikke nødvendig med timebestilling.

Alle skal fylle ut egenerklæringsskjema som fås ved oppmøte.

Vaksineringen foregår i leirfjordhallen fortløpende ved oppmøte.

Alle må vente 20 minutter etter vaksinering. Ventetid må derfor påregnes.

Dersom det er fullt i hallen eller i ventesonen i hovedinngangen skal venting foregå ute.

Alle skal bruke munnbind.

Du skal ikke møte dersom du har luftveissymptomer eller sitter i karantene.

Hold avstand > 1 meter til personer som ikke er i samme kohort.

Personer som blir vaksinert den 16. september, enten på dagtid eller på kveldstid, men som har fått time senere kan se bort fra den.

 

Informasjon til foreldre eller andre med foreldreansvar

Informasjon om mulig test av ditt/deres barn eller ungdom for Covid-19 ved smitteutbrudd i skole eller barnehage

Du/dere får denne informasjonen fordi fra 16. august 2021 kan alle barn og unge under 18 år få unntak fra smittekarantene dersom de gjennomfører et testregime . Unntaket fra smittekarantene ved testing gjelder generelt, både i skoletiden og på fritiden.

Unntaket gjelder kun de barna eller ungdommene som anses som "øvrige nærkontakter" og ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede. For husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, gjelder de vanlige reglene om smittekarantene. Det vil være smittesporingsteamet i kommunen som vil gjøre en konkret vurdering av hvilken kategori ditt barn eller ungdom tilhører.

Testregimet skal følge nærmere retningslinjer som er laget av kommunen. Helsedirektoratet og FHI har utgitt en veileder om hvordan disse retningslinjene kan være.

Testing for covid-19 er helsehjelp med mindre de testene kommunen bruker er selvtester hvor barnet eller ungdommen tester seg selv eller med hjelp fra en voksen hjemme. For at barnet ditt kan motta helsehjelp, skal foresatte samtykke på vegne av barn og unge under 16 år. Det er nok at en forelder samtykker til at det kan komme til å tas en covid-19 test. Der det tas en selvtest skal også foresatte ha informasjon om at en slik test kan bli tatt, og har rett til å si nei til at barnet eller ungdommen testes.

Dersom foresatte ikke ønsker at barnet/ungdommen deres ikke skal inngå i et testregime, er vil barnet/ungdommen omfattes av de vanlige reglene om plikt til smittekarantene.

Dere kan lese mer om ordningen med unntak fra plikten til smittekarantene for barn og unge her: Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge - FHI.

Kommunens retningslinjer for testregime finner dere her: Testkriterier for Koronavirus (Covid-19) - Leirfjord kommune

Samtykke mulig test av ditt/deres barn for Covid-19 ved smitteutbrudd i skole eller barnehage:

Jeg/vi samtykker til at                                                       tester seg for Covid-19 som et ledd i et testregime i regi av kommunehelsetjenesten som erstatning for smittekarantene dersom han/hun er vurdert som "øvrig nærkontakt" av smitteoppsporingsteamet i kommunen.

Jeg/vi samtykker ikke til at                                                  tester seg for Covid-19 som et ledd i et testregime i regi av kommunehelsetjenesten som erstatning for smittekarantene dersom han/hun er vurdert som "øvrig nærkontakt" av smitteoppsporingsteamet i kommunen.

 

 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Det er fortsatt ikke nok til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt prioritering, angitt som prioriteringsgruppe 1 til 9.

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, de aller fleste er ufarlige og forbigående. Godkjente vaksiner har gjennomgått strenge krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Bivirkninger skal meldes inn av helsepersonell og pasientene selv.  De vanligste bivirkningene er:

Smerter på injeksjonsstedet
Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber
Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger. 
De fleste bivirkninger er milde/moderate
Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige
Mildere bivirkninger blant personer ≥ 65 år. 

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Det er ikke mulig å få covid-19 av vaksinene, siden ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus.

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?        

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Vaksine blir gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid 

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi huske: 

god hånd- og hostehygiene
å holde 2 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 

Vaksinasjonskort

Et vaksinasjonskort er en oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg. Du kan logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no og laste ned det elektroniske kortet ditt. Koronavaksinasjon vil også bli synlig på kortet. Du kan også få hjelp til å skrive ut vaksinasjonskort. Gi beskjed om det når du vaksineres.

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp