Regjeringens «trafikklys ordning» med inndeling i nivå grønt, nivå gult og nivå rødt er fortsatt gjeldende og vi er på nivå gult.   Nivå gult innebærer fortsatt krav til mange tiltak innen flere sektorer.  

Flere områder i Norge og mange land i Europa har nå store utfordringer med hensyn til smitteutviklingen. Til tross for en økning i smitten i Norge de siste ukene, betegner Folkehelseinstituttet (FHI) den fortsatt som relativt lav i sin siste ukesrapport. Det ble meldt om færre nye smittetilfeller i forrige uke enn uken før, skriver de videre. Det meldes om mest smitte blant de unge. Det høyeste antall meldte tilfeller i uke 38 i forhold til befolkningstallet ble observert i aldersgruppene 20-39 år og 13-19 år, i flg FHI. FHI skriver også at det til tross for lokale utbrudd og klynger, ikke er noen stigning i innleggelser på instensivavdelinger, ei heller dødsfall.

bilde trend i registrert smitte.jpg

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Leirfjord med tilhørende nye tiltak.  Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19.  Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Leirfjord men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde den nødvendige avstanden og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

bilde tiltak fordi.jpg

  • Leirfjordhallen, svømmebassenget og treningsrommet fortsatt stengt. Den 22/9 nedsatte kriseledelsen en arbeidsgruppe som skal se på løsninger for å kunne gjenåpne for bruk. Det er mange hensyn som skal ivaretas.  Arbeidsgruppen ledes av kommuneoverlegen.
  • Oasen dagsenter er stengt. Det legges opp til turer hver torsdag.  Omsorgstjenesten arbeider med løsninger for å kunne gjenåpne dagsenteret.
  • Omsorgssenter og eldresenter har besøkslogg. Alle besøkende skal registrere seg.  Sykehjemmet har fortsatt besøksordning.
  • Det er adgangskontroll med besøkslogg på kommunehuset. 

Kommunens koronadirektiv på hjemmesiden er oppdatert.

Kriseledelsen oppfordrer kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands eller til store byer eller områder i Norge med ukontrollert koronasmitte. Det oppfordres til å reise minst mulig. Unødvendige reiser bør unngås.  

 

«til det beste for innbyggere/brukere, ansatte og arbeidsgiver». 

 

Med vennlig hilsen
Jan Ove Styve
Rådmann