Nasjonale tiltak (gjeldende fra 15.11):

Det er få nasjonale tiltak.  Fra 15.11 ble det innført innreisekarantene ved innreise fra enkelte land og regioner: 

Viktig å merke seg at Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land som ikke har et gyldig, verifiserbart koronasertifikat. Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra. Innreisekarantene kan i tillegg forkortes for alle reisende ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Ytterligere info på:

Endringer i innreiseregler for land og områder - regjeringen.no

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge - FHI

 

Smittetrend

Registrert smitte pr. 18.11.21.png

For landet som helhet er det en stigende smittetrend. 130 kommuner med stigende smittetrend.   Antall smittede siste døgn er høyere enn på lenge.

Det er all grunn til å være på vakt!  Jfr. Situasjonen i Alstahaug som er nært oss.

 

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Leirfjord med tilhørende nye tiltak. 
Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19.  Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Leirfjord men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde avstand der det er mulig og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

 

Koronadirektivet:

Pr. nå har vi noe gjeldende koronadirektiv eller forskrift. Innføring av tiltak vurderes fortløpende i lys av smittesituasjonen.

 

Oppfordringer fra kriseledelsen:

  • Kriseledelsen oppfordrer fortsatt kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands eller til store byer og områder i Norge med ukontrollert koronasmitte.  De som jobber i helsesektoren anbefales å ha økt aktsomhet.
  • Vi ber alle innbyggere om å være oppmerksomme på selv lette symptomer og teste seg, selv ved den minste mistanke om smitte. Husk at du kan smittes og bringe smitte videre også om du er fullvaksinert.

Gjeldene reiseråd innenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/
Gjeldende reiseråd utenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

 

Vaksinering:

Uvaksinerte oppfordres på det sterkeste til å ta vaksine.   Vi er i gang med gi 3. dose til aktuelle grupper.

 

Takk for hjelpen.   Hjelpen trenger vi fortsatt.  Vi lykkes ikke uten at alle bidrar. 

«til det beste for innbyggere/brukere, ansatte og arbeidsgiver». 

 

 

Med vennlig hilsen
Jan Ove Styve

Rådmann