Nasjonale tiltak (NB! NYE fra 04.01.2021):

På lenken nedenfor finner en oversikt over gjeldende nasjonale smitteverntiltak.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-5.-november/id2783881/

Nasjonale tiltak pr 3.1.21.png

 

Trendutvikling i reg.smitte pr 04.01.2021.JPG

Sammenlignet med trendutvikling 29.12 viser dagens oppdaterte tall en noe redusert smittetrend på nasjonalt nivå.  Antall kommuner med stigende smittetrend har likevel gått opp betydelig fra 7 til 50.  De første smittetilfellene med det nye muterte viruset fra Storbritannia er blitt registrert i Norge.   Den nye virusvarianten kan være opptil 70% mer smittsom.  I tillegg opplyses det smittetilfelle med et ny virusvariant fra Sør-Afrika.   Dette tas på alvor.  R-tallet for Norge er nå 1,3.  Reproduksjonstallet har steget og en har fortsatt ikke sette hele effekten av jule og nyttårshelgen.   Færre er også testet i denne tiden.

Rødøy har nylige smittetilfeller.   Rødøy frykter at flere kan være smittet og det ble opplyst på møte med Statsforvalteren i Nordland i dag at situasjonen er uavklart og i dagens Rana Blad opplyses det om 9 nye smittetilfeller og at det har spredt seg til flere kretser. Vefsn rapporterte i går om et nytt smittetilfelle.   I dagens Helgelands Blad opplyses det om et nytt smittetilfelle og 17 i karantene i den forbindelse.  For øvrig stiger smittetallet i Nordland samlet sett.

Kommunekart reg.smitte 04.01.21.jpg

 

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Leirfjord med tilhørende nye tiltak. 
Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19.  Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Leirfjord men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde den nødvendige avstanden og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

De tre grunnpilarene i smittevernet:
1) Hold avstand minimum 1 meter, 2 meter dersom mulig.
2) God håndhygiene
3) Personer med luftveissymptomer skal holde seg hjemme.

 

Koronadirektivet:

I møte i kriseledelsen 04.01 ble koronadirektivet justert:

  • Flerbrukshallen er stengt inntil videre. I første omgang fram til 18.januar.
  • Skytebanen på LBU er stengt fram til 18.januar.
  • Treningsrommet er stengt for publikum fram til 18.januar. Fysioterapitjenesten benytter treningsrommet til behandling av pasienter. 
  • Kommunale utleielokaler er stengt for eksterne brukere.
  • Oasen dagsenter holder stengt fram til 18.januar.
  • Besøk i sykehjem og omsorgsboliger bør i størst mulig grad begrenses.

Kommunens koronadirektiv i sin helhet: https://www.leirfjord.kommune.no/koronadirektiv.536021.no.html

 

Oppfordringer fra kriseledelsen:

  • Alle som planlegger besøk i sykehjem eller omsorgsbolig, og kommer fra områder med høy smitte, bes om å teste seg før de kommer. De oppfordres på det sterkeste til å vurdere om de kan utsette besøket.
  • Besøk i sykehjem og omsorgsboliger bør i størst mulig grad begrenses.
  • Kriseledelsen oppfordrer kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands eller til store byer og områder i Norge med ukontrollert koronasmitte. Det oppfordres til å reise minst mulig. Unødvendige reiser bør unngås også internt på Helgeland.  De som jobber i helsesektoren anbefales å ha økt aktsomhet.
  • Hold dere mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt.

Gjeldene reiseråd innenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/
Gjeldende reiseråd utenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

 

Vaksinering:

Kommunen har utarbeidet planer og rutiner for vaksinering mot covid-19.   Det er nasjonale retningslinjer for hvem som skal prioriteres:  

Vaksinering prioritering.jpg

De første vaksinene ankommer Leirfjord etter planen i onsdag 05.01 og det vil bli gjennomført vaksinering fortløpende etter hvert som vi mottar vaksiner.

Hver enkelt må ta to vaksiner.   Vaksine nummer to tas 21 dager etter vaksine nummer en.

At det nå foreligger en godkjent vaksine er fantastisk.  Det likevel viktig å understreke på det sterkeste at vi nå ikke må senke skuldrene og tro at faren er over.  Vi må være tro mot både lokale og nasjonale anbefalinger/påbud fremover slik at vi komme oss ut av denne pandemien på en god måte.

 

Takk for hjelpen.   Vi lykkes ikke uten at alle bidrar. 

«til det beste for innbyggere/brukere, ansatte og arbeidsgiver». 

Med vennlig hilsen
Jan Ove Styve
Rådmann