Kommuneplan for Trafikksikkerhet 2015-2018

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2015-2018 - Høringsversjon

Leirfjord Kommune legger Trafikksikkerhetsplan for Leirfjord 2015-2018 ut på offentlig ettersyn. Planen har som mål å gi en helhetlig oversikt over trafikksikkerhetsforholdene i Leirfjord for prioritering av trafikksikringsmidler, med hovedmål å få færre alvorlig skadde i trafikken.

Saksdokumentene kan du lese her eller på servicekontoret på rådhuset. Papirversjon leveres ut på forespørsel.

I arbeidet med Trafikksikkerhetsplanen ble alle grendeutvalgene, barnehagene, barne- og ungdomskolene i Leirfjord invitert til å komme med innspill til punkter og strekninger der elevene føler seg utrygge i trafikken. I tillegg ble allmenheten gjennom annonser invitert til å komme med innspill til tiltak for å bedre sikkerhet og fremkommelighet for fotgjengere.

Merknader
Har du merknader til høringsutgaven? Merknader sendes til:

Leirfjord kommune, rådhuset, 8890 Leirfjord eller på e-post til postmottak@leirfjord.kommune.no.

Merknadsfrist: 24. august 2015.
Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer 13/3.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS