Smittetoppen for korona i Nordland er enda ikke nådd, men allerede nå er det mye sykefravær. Det kan dessverre bety innstilte kollektivtilbud på svært kort varsel.

Allerede nå ser man en del smitte blant bussjåfører og båtmannskap, som gjør at trafikken på noen samband og ruter er berørt. Det er ventet at smitten i samfunnet kommer til å gå opp, og da er det sannsynlig at flere samband blir berørt, både på buss, ferje og hurtigbåt. I løpet av mars måned er smittetoppen ventet å komme i Nordland. Det vil dessverre kunne få konsekvenser for passasjerene våre, vi ber derfor passasjerer på buss, båt og ferge om å beregne god tid og planlegge med forsinkelser som man ville gjort i en situasjon med dårlig vær.

At samband kan komme til å bli innstilt på kort varsel nå når samfunnet åpnes opp igjen, gjør situasjonen ekstra utfordrende.

 

Prioriterer liv, helse og skoleskyss

Liv og helse og skoleskyss er områdene som er prioritert dersom situasjonen skulle bli såprekær at man må gjøre vanskelige valg om hvor kollektivtilbudet skal opprettholdes.

Det er dessverre ikke mulig å planlegge med dobbel eller trippel bemanning, og det er ikke alltid like lett å flytte mannskap mellom fartøy og områder.

Nordland fylkeskommune har bedt operatørene våre om å ha kontinuitetsplaner på plass. Dette er planer for hvordan de skal opprettholde og prioritere aktiviteten når sykefraværet blant mannskapene øker. Dette vil bidra til mindre sårbarhet og forhindre noe fremtidige trafikkavvik.

Nordland fylkeskommune ønsker et best mulig tilbud til våre reisende og at kollektivtransporten skal være et sikkert, forutsigbart og miljøvennlig transportalternativ. Dessverre medfører nåværende korona-situasjon noen ekstra utfordringer i forhold til vårt rutetilbud.

 

Følg med på trafikkmeldinger

Vi ber alle passasjerer følge nøye med på trafikkmeldinger på www.reisnordland.no de kommende ukene. Eventuelle avvik i trafikken bli oppdatert til enhver tid på vår nettside.

 

 

Fra Reis Nordland og Nordland fylkeskommune