Ønsker du
  • utdanning
  • fagbrev
  • jobbskifte
  • vurdering av din realkompetanse
  • eller en samtale om dine muligheter?
Ta kontakt med
Karrieresenteret Ytre Helgeland,
8800 Sandnessjøen
Tlf. 75 07 57 10

Info også på www.karrierenordland.no

Tilbudet er gratis.