Leirfjord kommune har startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og derfor inviterer vi deg til å svare på en kort spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelsen er åpen for bruk fra 05.10.2020 fram til 01.11.2020.

Undersøkelsen gir mulighet for å gi oss viktige innspill om ditt nærmiljø, og forslag til fysiske og sosiale tiltak.

Alle innspill i den digitale undersøkelsen blir anonymisert og samlet i en database som et høringssvar til den nye kommuneplanen.

For å delta i spørreundersøkelsen klikk i link nedenfor:

https://app.maptionnaire.com/nb/9352/

eller gå på https://www.leirfjord.kommune.no/kommuneplan-2020-2032.537886.no.html

Ta kontakt på telefon 75074000 eller send e-post til post@leirfjord.kommune.no for veiledning og hjelp. Du kan også besøke oss i Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord. Husk å avtale oppmøte på forhånd.