Informasjon om Koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets hjemmesider. 

Viktig informasjon fra regjeringen og departementene finner du HER.

Helsedirektoratet har opprettet en informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Telefonnummer til legevaktsentralen: 116 117.

Leirfjord legekontor: 750 74030.

Er du redd eller engstelig på grunn av Koronasituasjonen kan du ringe 41 40 61 85, ma-fr kl. 0800-1500.

Leirfjord kommune forholder seg til råd som gis fra Folkehelseinstituttet (FHI).

KORONA: Forskrift om utvidede karantenebestemmelser blir ikke forlenget

Leirfjord kommune v/rådmannen har, etter en smittevernfaglig vurdering fra kommuneoverlegen, vedtatt å ikke forlenge lokal forskrift om utvidede karantenebestemmelser. 

Oppheving av karantenebestemmelsene har IKKE tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som sitter i karantene må gjøre det i tilsammen 2 uker. Begrunnelsen er at smittetrykket var større da de ble satt i karantene mens det har vist nedadgående trend siste dagene. Det presiseres også at de nasjonale smittevernreglene for utenlandsreiser, inkludert Sverige, gjelder fortsatt.

 

Begrunnelse:
Antall nye smittetilfeller har vist en nedadgående trend den siste tiden.  Det er bra. Både regionen og landet førøvrig synes å ha god kontroll på situasjonen.  En lokal forskrift i Leirfjord, blant annet i lys av ulike vedtak i kommunene på Helgeland, anses nå som uhensiktsmessig.   Smittereduserende tiltak videreføres i samme omfang som nå.  Befolkningen oppfordres på det sterkeste til enhver tid å følge gjeldende smittevernfaglige anbefalinger fra helsemyndighetene.  Leirfjord kommune følger pandemien nøye. Vi vil justere tiltakene i forhold til pandemiens utvikling.

 

Jan Ove Styve  - rådmann                                
Jørgen Pedersen - kommuneoverlege  

 

 

Koronadirektiv (øvrige bestemmelser) versjon 16 Leirfjord kommune 29. juli 2020

 • Generelle smittevernsregler:
  • Hyppig vask eller desinfeksjon av hendene.
  • Hyppig vask av gjenstander som berøres av mange.
  • Unngå å ta seg i ansiktet med hendene.
  • Unngå hosting på andre.
  • Ikke håndhils.
  • Hold minimum 1 meters avstand til andre.
  • Kontakt bør begrenses til få personer og grupper bør ikke være større enn 20 personer (både utendørs og innendørs).
 • Alt helsepersonell som jobber med pasientbehandling må følge nasjonale retningslinjer for reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser.

 • Kommunehuset og NAV Leirfjord er stengt for publikum.

 • Flerbrukshallen og svømmebassenget er stengt. Flerbrukshallen benyttes til undervisning i forbindelse med gjenåpning av skolene.

 • Skytebanen på LBU kan benyttes til trening med maks 5 personer til stede samtidig, under forutsetning av at smittevernregler overholdes. Brukerne har ansvar for at dette ivaretas.

 • Treningsrommet er stengt for publikum. Fysioterapitjenesten vil kunne benytte treningsrommet til behandling av pasienter.

 • Kantina på LBU er stengt. Kantina benyttes til undervisning i forbindelse med gjenåpning av skolene.

 • Oasen dagsenter er stengt. Planlegges felles tur i uke 25. Informasjon sendes ut.

 • Det er nå åpnet for at kommunalt tilsatte kan avvikle ferie. Dette skjer etter avtale med den enkelte virksomhetsleder.

 • Fra 15.juni tillates arrangement på offentlig sted for opp til 200 personer hvor det kan holdes minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Se forøvrig regjeringen.no

 • Kriseledelsen oppfordrer kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands eller til store byer i Norge med ukontrollert koronasmitte.

 

FØLG MED I MEDIA!

Kommunens kriseledelse