Høring av kommunedelplan for deler av sjøareal i Leirfjord kommune, Kystplan Helgeland

 

Plan- og næringsutvalget har i møte 22.01.2019, sak 3/19 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14 legges Kommunedelplan Kystplan for Helgeland ut til høring og offentlig ettersyn etter andre gangs behandling med endringer som kommer frem av saksframlegget».

Du kan lese mer om Kommunedelplan Kystplan Helgeland her.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS