Andre gangs utsettelse av høringsfrist for Kommunedelplan Kystplan Helgeland

 

Andre gangs utsettelse av høringsfrist for Kommunedelplan Kystplan Helgeland

Leirjord kommune utsetter høringsfrist frem til 06.06.2019.

 

Forlenget høring Kystplan Helgeland. Høringsfrist 12.05.19. 

 

Oppdaterte kart er lagt ut på Nordlandsatlas http://www.nordlandsatlas.no/

Revidert planbeskrivelse og planbestemmelser ligger på hjemmesiden til Sør-Helgeland Regionråd http://www.sh-region.no/prosjekter/kystplan-helgeland/ .

 

 

 

Plan- og næringsutvalget har i møte 22.01.2019, sak 3/19 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14 legges Kommunedelplan Kystplan for Helgeland ut til høring og offentlig ettersyn etter andre gangs behandling med endringer som kommer frem av saksframlegget».

Planen består av følgende dokumenter:

 

Eventuelle høringsuttalelser sendes til:

Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller per e-post: postmottak@leirfjord.kommune.no. fra og med 21.02.2019 til 22.04.2019.

Innspill merkes med sak 17/98.

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS