Helsetjenesten

Helsetjenesten er delt i fire avdelinger:

Fysikalsk avdeling
Helsestasjon
Legetjenesten
Psykisk helse- og rusvern
 
Avdelingen ledes av kommuneoverlege Jørgen Pedersen
13. januar 2012 Kjell Olav Lund
Tips en venn  Skriv ut