Helsetjenesten er delt i fire avdelinger:

 
Virksomheten ledes av Birgit Johansen.