Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn og unge fra 0-20 år, samt deres foresatte. Tilbudet innbefatter helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Tjenesten har en sentral rolle i folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med fysisk og psykisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer blant annet flere typer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og henvisning ved behov.
 
I Leirfjord er Helsestasjonen lokalisert til helsesentret. Telefonnummeret er 48 15 29 77. Vi har åpent fra kl 08:30 til 15:00/16:00. Under koronapandemien må du ha egen avtale for å komme inn på helsestasjonen.
 
Ledende helsesøster er Hildegunn H. Jørgensen.
 
Helsestasjon 0-5 år.
 
Hvem omfatter tjenesten?
 • Foreldre som venter barn, har spedbarn og eller småbarn opp til skolealder
 • Barn med kroniske sykdommer eller funksjonshemming har helsestasjonen et spesielt ansvar for, særlig når det gjelder samordning og tilretteleggende tiltak.
Arbeidsoppgaver.
 • Hjemmebesøk til nyfødte.
 • Igangsetting av barselgrupper.
 • Rådgivning og veiledning.
 • Helseopplysning.
 • Vaksinasjon.
 • Helseundersøkelser.
Skolehelsetjenesten.
 
Hvem omfatter tjenesten?
Alle barn mellom 5- 16 år.
 
Helsesøster har fast kontortid på hver skole. Foresatte, barn og lærere kan ta kontakt ved behov.
Med helsesøster kan de for eksempel snakke om:
 • Trivsel.
 • Ernæring.
 • Mobbing.
 • Sorg.
 • Konsentrasjonsvansker og stress.
 • Søvnvansker.
 • Skilsmisse.
 • Kropp.
 • Seksualitet.
 • Rus.
 • Bekymring for familie, venner eller deg selv. 
Førskole konsultasjon.
 
Alle barn kommer til helsestasjonen på førskolekontroll til helsesøster og lege.
Kontrollen innbefatter:
 • Høyde og vekt måling.
 • Syn- og hørseltest.
 • Samtale om helse og trivsel.
 • Helsekontroll hos lege. 
3.klasse konsultasjon.
Alle 3.klassinger innkalles.
Konsultasjonen innbefatter:
 • Høyde og vekt måling.
 • Syn- og hørselstest.
 • Samtale om trivsel og helse. 
8. klasse konsultasjon.
Alle 8.klassinger innkalles.
Konsultasjonen innbefatter:
 • Høyde og vekst måling.
 • Syn- og hørseltest.
 • Helsesamtale. 
 
Vaksiner i skolehelsetjenesten.
 
2.klasse: Difteri og stivkrampe, 6.klasse: MMR, 7.klasse: HPV (jenter) og 10. klasse: Polio.
 
Reisevaksine.
 
Helsestasjonen setter reisevaksine etter ordinering fra lege. Reisevaksine må betales av hver enkelt person.
 
Influensavaksine.
 
Influensavaksine tilbys til risikopersoner hvert år. Helsestasjonen setter av en dag til vaksinering som kunngjøres i lokalavisen. Influensavaksinen betales av hver enkelt person.