Dette er en ekstraordinær utlysning av 40 studieplasser og en gylden sjanse til å komme i gang med en utdanning som gir svært god mulighet for jobb etter gjennomføring.

Garantert praksisplass i din egen eller nærmeste nabokommune på Helgeland.

Studiet er samlings- og nettbasert med to faste studiedager i uka og 4 til 8 fysiske samlinger gjennom året.
Totalt går studiet over fire år og på den måten kan det enklere kombineres med jobb og familie.

Kort om Bachelor i sykepleie ved VID Helgeland

* Samlingsbasert studium med bred digital støtte
* Utviklet i samarbeid med kommunene på Helgeland
* Passer godt med andre forpliktelser
* Ekstra fokus på praksis og veiledning

NB! Søknadsfrist for 2022 er 20. april.

For mer informasjon, klikk på linken:
https://www.vid.no/studier/sykepleie-deltid-pa-helgeland/