www.leirfjord.kommune.no

Grunnskole

Leirfjord kommune har tre grunnskoler. Ulvang og Tverlandet er oppvekstsentre med barnehage, SFO og grunnskoletilbud for 1. - 7. trinn. Leirfjord barne- og ungdomsskole, ligger på Leland, og har grunnskoletilbud for 1. - 10. trinn og SFO.
Publisert