Til dere som skal hjem til påske - Påskefeiring og smittevern

Vi er godt i gang med koronavaksinering og Leirfjord har vaksinert de mest sårbare i prioriteringsgruppene 1 til og med 3, og vi er også i gang med vaksinering av personer i prioriteringsgruppe 4.

Men, koronapandemien ruller videre og vi er nå i den 3. smittebølgen. Utbruddene domineres av muterte varianter av koronaviruset. På østlandet (Oslo og Viken) domineres utbruddene helt av den engelske mutanten, mens i Bodø og omegn domineres utbruddet av den sør-afrikanske mutanten. Felles for disse er betydelig økt smittsomhet. Det settes smitterekorder og vi ser nå at yngre mennesker også kan bli alvorlig syke med behov for sykehusbehandling. Det er iverksatt strenge nasjonale tiltak som følge av økt smittetrykk i flere områder i Norge. Noen regioner har innført strengere tiltak enn de nasjonale. Alle må følge tiltakene som gjelder i sin region/kommune.

For å redusere risiko for å ta med koronasmitte hjem til påske, ønsker Leirfjord kommune at alle går i selvpålagt karantene i 7 dager, helst 10 dager før avreise. Videre anbefales det at alle tester seg 1-2 dager før avreise og 1-3 dager etter ankomst Leirfjord. Da vil vi kunne avdekke smitte og iverksette nødvendige tiltak.

Det viktigste med påskefeiring er å være sammen med familien sin. Det betyr at alle, særlig studenter som skal hjem, på det sterkeste oppfordres til IKKE å oppsøke og omgås andre utenom familien under påskefeiringen.

Alle studenter og andre vikarer som skal jobbe i de kommunale tjenestene etter hjemkomst må testes for covid-19, som selvfølgelig må være negativ før de kan starte i arbeidet.

Koronatest er gratis og kan bestilles på legekontoret telefon 75074030

Telefontider utenom høytider og ferier: Kl 08.30-11.15 og 12.30-15.00.

I påsken: 

Mandag 29. mars: Kl 08.30-11.15 og 12.30-15.00

Tirsdag 30. mars: Kl 08.30-11.15 og 12.30-15.00

Onsdag 31. mars: Kl 08.30-11.15

Koronatesting i påsken gjøres i arbeidstiden mandag 29.- tirsdag 30. og onsdag 31. mars, samt lørdag 3. april kl 1100-1300.

Kommuneoverlegens råd til de som skal hjem til påske:

 1. Ha minst mulig nærkontakt med venner og kollegaer 7-10 dager før du reiser hjem. Da er det mindre sannsynlig at du smittes av noen før hjemreisen
 2. Ikke reis hvis du er syk, sitter i karantene eller hjemmeisolasjon
 3. Bruk munnbind under reise dersom du ikke kan holde avstand over 2 meter
 4. Hold avstand til andre, også når du kommer hjem.
 5. Pass på at alle som samles hjemme til påske er friske.
 6. Kos deg i påsken selv om det er pandemi!

Det anbefales videre at du under oppholdet i Leirfjord gjør følgende:

 1. Reduser antall nærkontakter.
 2. Skrive nærkontaktliste som vil være svært nyttig ved smittesporing
 3. Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppene og til personer utenom din egen kohort
 4. Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 5. Vær oppmerksom på symptomer på covid-19
  1. Hoste
  2. Feber
  3. Slapphet
  4. Tung pust
  5. Endret lukt-og smakssans
  6. Muskelverk
  7. Utslett
 6. Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan være utsatt for smitte.

*******************

 • Innreisekarantene: Du skal være i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. Karantene kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.
 • Smittekarantene for nærkontakter til påvist covid-19-positiv: karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den smittede. Dersom du oppholder deg i en bolig med en annen som i løpet av karantenetiden får positivt testresultat må du starte på en ny karanteneperiode fra siste tidspunkt dere hadde kontakt. Karantenen kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den smittede.
 • Alle som kan ha vært utsatt for smitte med covid-19 siste 10 dager, bør teste seg, se Testkriterier
 • Du kan omgås de minste barna du bor sammen med som normalt, men prøv og hold avstand (over 1 meter) til eldre barn og andre voksne.
 • Dersom eldre barn i husstanden er i karantene er det anbefalt, i den grad det er mulig, å unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer. Gjelder også kontakt mellom andre husstandsmedlemmer i karantene. For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport. 
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. 
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre, bruk munnbind og unngå kø. 
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Dersom akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 i karantene, regnes man som sannsynlig smittet av covid-19. Test må gjøres så snart som mulig og isoleres i hjemmet i påvente av prøvesvar. Husstandsmedlemmer anbefales karantene til prøvesvar foreligger. Ved positiv test for covid-19 i karantenetiden fortsettes hjemme isolering, og smittesporingsteamet vil gjøre full smittesporing. Ved negativ test fortsettes karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer. 

***************

Bruk Smittestopp!
Appen Smittestopp kan bidra til rask varsling om risiko for smitte, og jo flere som bruker den, jo mer effektiv blir den. Smittestopp er ikke en erstatning for, men kan bli et viktig supplement til den ordinære smittesporingen hvis mange nok laster den ned. De siste ukene har flere gjort det, og pr medio februar har over 700.000 lastet ned appen. Den er spesielt nyttig i situasjoner hvor du har vært i nærheten av personer du ikke kjenner, eller ikke husker du har vært sammen med.
Du kan lese mer om appen på Smittestopp - helsenorge.no