Frivillig arbeid er ulønnet arbeid som ytes til andre enn dem som står deg nærmest. Frivillig arbeid skal ikke erstatte offentlige oppgaver, men kan være et supplement for tjenester. Frivillighet kan være utført av enkeltpersoner, men også lag- og foreninger.

Leirfjord kommune har stor nytte av den innsatsen frivillige gjør, og ønsker å legge til rette for de som deltar i frivillig arbeid. Det kan være lag- og foreninger eller enkeltpersoner som sitter med tanker om noe de vil få gjort i Leirfjord. Aktiviteter som allerede eksisterer trenger ofte flere frivillige. Ta gjerne kontakt om du er nysgjerrig på om du kan bidra med noe. 

Folkehelse, kultur og frivillig arbeid i Leirfjord: E-post eller tlf. 75074243