I lys av smittesituasjonen og det høye forbruket av hurtigtester, anbefaler FHI og Helsedirektoratet at barn og unge ikke lenger testes regelmessig to ganger i uken, men at hurtigtester brukes målrettet ut fra symptomer og i husstander med smitte.

 

Følgende prioriteringsrekkefølge gjelder dersom det mangler tester på kommunalt lager:

  1. Personer med symptomer
  2. Testing ved kjent eksponering av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  3. Testing ved kjent eksponering av øvrige nærkontakter
  4. Jevnlig testing av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner, inkl. helsepersonell

 

 

Registering av positiv selvtest

Vi ber om at alle som har mulighet til det, selv registrerer sine prøveresultater og nærkontakter. De som ikke har anledning til å registrere selv kan melde inn prøveresultat til legekontoret på telefon 75 07 40 30.

Personer med positiv selvtest for covid-19 kan registrere denne direkte i kommunens smittesporingsverktøy: https://hjemmetest.remin.no/leirfjord