Eiendomsskatteliste for Leirfjord 2021 er lagt ut til offentlig ettersyn i servicekontoret.

Listen vil bli liggende til ettersyn frem til 01.04.21.