Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Borgerlig vielse

Skal du gifte deg borgerlig? Da kan du kontakte oss for å bestille tid og lokaler. Gå også inn på skatteetaten.no for å sende inn de nødvendige skjemaene.

Leirfjord kommunestyre har vedtatt at vielsene skal foregå i kommunens ordinære åpningstid og at kommunestyresalen på kulturhuset skal benyttes som lokale under vielsene.

Det er også åpnet for at vielser kan gjennomføres på andre steder/i andre lokaler, også utenom ordinær arbeidstid, samt for personer bosatt i andre kommuner. 

 

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Giftermål

Beskrivelse

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. 

Ta kontakt med oss for å få vite hvilke lokaler og hvilke datoer vi kan tilby.

I Leirfjord kommune er det ordfører Ivan Haugland, varaordfører Sten Rino Bonsaksen og kommunalsjef Kjell Olav Lund som foretar vielser.

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

Hvis du blir ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra din kommune, kan det medføre kostnader. Dette får du beskjed om når du tar kontakt.

Det tas ikke betalt for ordinære vielser.

Eventuelle ønsker om vielser på andre lokasjoner eller utenom ordinær arbeidstid, betales for reelle utgifter til lokaler, samt en timepris på kr 500,- for den som utfører vigselen. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Lover

Ekteskapsloven

Forskrifter

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Dere kan søke om prøving av ekteskap digitalt. Behandlingstiden er flere uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Skjemaene som skal fylles ut er disse:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Skjemaer og veiledning finnes på skatteetaten.no

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Vedlegg


Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet


Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:75 074 000
Epost:postmottak@leirfjord.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 8890 LEIRFJORD
Besøksadresse:Kommunehuset 8890 LEIRFJORD
Andre opplysninger
Oppdatert:
2021-06-02 10:17