Alle lag, foreninger og privatpersoner kan søke støtte til gjennomføring av arrangement. Det forutsettes at arrangementet er åpent for alle. Støtten gis primært som en garanti ved underskudd, og er begrenset oppad til kr. 3.000,- per arrangement.

For mer informasjon kontakt Folkehelse- og kulturkoordinator.

Søknadsskjema for arrangementsstøtte.

Telefon 750 74000

E-post: post@leirfjord.kommune.no