Du kan søke Leirfjord kommune om midler til igangsetting eller videreutvikling av aktivitet i Leirfjordhallen. Midlene kan f.eks. brukes til leie av instruktør eller skolering av egne trenere/instruktører.

For mer informasjon kontakt Folkehelse- og Kulturkoordinator.

Telefon: 75074000

E-post: post@leirfjord.kommune.no