Gudstjeneste Leirfjord

Konfirmasjonsgudstjenester kl 1100 og 1300
v/Per Jostein Johansen, Lillian Lie, Torill Masvie
og Guro Bræck
Musikalske innslag ved Linda Grovassbakk og
Trine Benedicte Jenssen
Ofring til menighetens arbeid

Arrangør: kirken
: Leirfjord kirke
Tid: søndag 28. mai 11:00
Annet