Gudstjeneste Leirfjord

Lysmesse v/Bent Nesse, Dag Forsmo, Lillian Lie
og Guro Bræck
Ofring til misjonsprosjektet

Arrangør: kirken
: Leirfjord kirke
Tid: søndag 27. november 18:00
Annet