Sommerkafe med loppemarked.

Hjertelig velkommen til sommerkafe
på ungdomshuset i Levang.
Stort loppemarked.
Åpent hver torsdag i juli og august.
Salg av kaffe, kaker, is og brus.
Loddsalg.

Arrangør: johhaug3@online.no
: Ungdomshuset i Levang
Tid: torsdag 7. juli 17:00
Annet