Gudstjeneste Leirfjord

Gudstjeneste v/Bent Nesse, Guro Bræck og
Dag Forsmo
Ofring til kirkens bymisjon, Mosjøen

: Leirfjord kirke
Tid: tirsdag 17. mai 12:00
Annet