Sittedans

Sittedans og stoltrim -- hver onsdag kl 11.00
på Eldresenteret (rødstua).
Du vil kjenne på gleden ved å bevege deg i takt
med musikken selv om en ikke er like sprek som
tidligere. Vi avslutter med kaffe/bevertning.
Deltakelse koster kr 50,- per person. Hvis du
trenger skyss, eller ønsker mer informasjon, ta
kontakt på telefon 988 22 922

Arrangør: LEIRFJORD PENSJONISTFORENING
: Eldresenteret på Leland
Tid: onsdag 5. oktober 11:00
Annet