Søndagsåpent museum på Bergh-brygga

I utstillingen
«Stjålne år – barn i nord under
2. verdenskrig» treffer en mennesker i
Nord-Norge og Nordvest-Russland
(Sovjetunionen) under 2. verdenskrig.
Barneperspektivet tar krig og
konflikter på et annet nivå, hvor
mennesker treffer mennesker, ikke bare
i tall og fakta. Utstillingen som vises
er et samarbeidsprosjekt mellom
Narviksenteret og Murmansk fylkes
regionale museum (Russland). Prosjektet
er støttet av Barentssekretariatet og
Stiftelsen Fritt Ord. Gratis inngang.

: Bergh-brygga, Nedre-Leland
Tid: sndag 12. juni 12:00
Kultur