Gudstjeneste Leirfjord

Gudstjeneste v/Einar Bach Skomsvoll og
Guro Bræck
Nattverd
Ofring til misjonsprosjektet

Arrangør: kirken
: Leirfjord kirke
Tid: søndag 16. januar 11:00
Annet