Foredrag om Meisfjord idrettslag v/ Ellen Svarstad og Oddvar Ulvang

Årets "årbok for Helgeland" har en
artikkel og Meisfjord idrettslag. Den er
skrevet av Ellen Svarstad og Oddvar
Ulvang og dette foredraget bygger på
denne artikkelen som tar utgangspunkt i
gamle papirer og protokoller.
Inngang: 50,- Servering av kaffe og
kjeks. Velkommen

: Bergh-brygga, Nedre-Leland
Tid: tirsdag 19. oktober 19:00
Kultur