Søndagskafe med loppis og allsang

Søndagskafe med loppis i Fagervika 16 juni kl 12
Husbandet "Gammalstøholmen småsei &lever" spiller til allsang.
Alle er velkommen !

Arrangør: UL Framsteg Fagervika
: UL Framsteg Fagervika
Tid: sndag 16. juni 12:00
Kultur