Søndag 12. september 2021
Kl. 1300-1800

Mandag 13. september 2021
Kl. 1100-1900

Dersom du er syk, er i karantene eller isolasjon så kan du ikke møte opp i valglokalet. Da må du ta kontakt med kommunen for å få avgitt stemme. Ring 75074000 mellom kl. 0900-1500. 

Velgere som oppholder seg innenriks, er manntallsført i kommunen og på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan etter søknad avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Søknaden (som også kan være muntlig pr. telefon) skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen, mandag 13. september.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. De fleste i alle kommuner har fått digitalt valgkort som du kan laste ned på telefonen din. Ta gjerne med deg telefon selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

valglokaler.no kan du finne alle allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden.   

Se mer informasjon på Valg.no