Nasjonale tiltak (gjeldende fra 13.08)

På lenken nedenfor finner en oversikt over gjeldende nasjonale smitteverntiltak

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-5.-november/id2783881/

Nasjonale tiltak 13.august2021.png

 

 

Smittetrend

For landet som helhet er det en stigende smittetrend. 61 kommuner med stigende smittetrend.   Antall smittede siste døgn er høyere enn på lenge.

I Leirfjord har vi nå to smittede som sagt innledningsvis.  Det er nye tilfeller også i Rana, Vefsn og Alstahaug.  Det er all grunn til å være på vakt!

Registrert smitte 27.08.21.png

 

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Leirfjord med tilhørende nye tiltak. 
Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19.  Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Leirfjord men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde den nødvendige avstanden og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

 

De tre grunnpilarene i smittevernet:

1) Hold avstand minimum 1 meter, 2 meter dersom mulig.

2) God håndhygiene

3) Personer med luftveissymptomer skal holde seg hjemme.

 

Koronadirektivet

Ingen endringer siden forrige situasjonsrapport. Vurderes fortløpende i lys av smittesituasjonen.

Kommunens koronadirektiv i sin helhet: https://www.leirfjord.kommune.no/koronadirektiv.536021.no.html

 

Oppfordringer fra kriseledelsen

  • Alle som planlegger besøk i omsorgsbolig, og kommer fra områder med høy smitte, bes om å teste seg før de kommer. De oppfordres på det sterkeste til å vurdere om de kan utsette besøket.
  • Besøk i omsorgsboliger bør i størst mulig grad begrenses.
  • Kriseledelsen oppfordrer fortsatt kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands eller til store byer og områder i Norge med ukontrollert koronasmitte. Det oppfordres til å reise minst mulig. De som jobber i helsesektoren anbefales å ha økt aktsomhet.
  • Vi ber alle innbyggere om å være oppmerksomme på selv lette symptomer og teste seg, selv ved den minste mistanke om smitte. Husk at du kan smittes og bringe smitte videre også om du er fullvaksinert. Dette gjelder spesielt for den særlig smittsomme Delta-varianten.

Gjeldene reiseråd innenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/
Gjeldende reiseråd utenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

 

Vaksinering

Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 10. august 2021:

Per i dag er det satt ca 2.800 vaksinedoser.   På gårsdagens massevaksinering ble det satt i underkant av 300 doser og det vurderes ytterligere massevaksinering.   Mer info om dette vil komme.  Vi er også begynt å tilby vaksine til 16- 17-åringer.

 

EN OPPFORDRING TIL DE SOM UTSATTE VAKSINEN FRA HELSE- og OMSORGMINISTEREN PÅ DAGENS PRESSEKONFERANSE:

«Jeg har en viktig melding til deg som utsatte vaksinen fordi du tror du ikke kan bli alvorlig syk.  Det kan du!»

 

 

Takk for hjelpen.   Hjelpen trenger vi fortsatt.  Vi lykkes ikke uten at alle bidrar. 

«til det beste for innbyggere/brukere, ansatte og arbeidsgiver». 

 

 

Med vennlig hilsen
Jan Ove Styve

Rådmann