Informasjon i forbindelse med koronavaksinering torsdag 26. august 2021

I uke 34 får Leirfjord 444 doser Pfizer koronavaksine. I den forbindelse inviteres personer født 2003 og tidligere som enda ikke har fått 1. dose og personer som har fått 1. dose for mer enn 3 uker siden til 2. dose i Leirfjordhallen torsdag 26. august. Invitasjonen gjelder også personer som har gjennomgått covid-19 for over 3 måneder siden.

Vaksineringen starter kl 0930 med oppmøte i hovedinngangen på helsesenteret.

Det er ikke nødvendig med timebestilling.

Alle skal fylle ut egenerklæringsskjema. Hvis du ikke har selv, vil du få det ved oppmøte.

Vaksineringen foregår i leirfjordhallen fortløpende ved oppmøte.

Alle må vente 20 minutter etter vaksinering. Ventetid må derfor påregnes.

Dersom det er fullt i hallen eller i ventesonen i hovedinngangen skal venting foregå ute.

Alle skal bruke munnbind.

Du skal ikke møte dersom du har luftveissymptomer eller sitter i karantene.

Hold avstand > 1 meter til personer som ikke er i samme kohort.

Personer som blir vaksinert den 26. august men som har fått time senere kan se bort fra denne.

Dørene stenges kl 1330.

Velkommen 😊