Lag og foreninger som ønsker å leie Leirfjordhallen for skoleåret 2021/2022 må melde dette til Leirfjord kommune innen 1. august 2021.

Utleie skjer i hht regler fastsatt av kommunestyret.

Søknad sendes post@leirfjord.kommune.no