Nasjonale tiltak (gjeldende fra 16.04):

På lenken nedenfor finner en oversikt over gjeldende nasjonale smitteverntiltak

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-5.-november/id2783881/

2021_04_16_nasjonale-tiltak_16-9.jpg

 

 

Smittetrend

Smittetrend 19.04.2021.jpg

For landet som helhet en lavere smittetrend nå.   Det er lokale utbrudd, som f.eks i Brønnøysund.   Utbruddet i Brønnøysund har forgreininger til både Sømna, Vega og Mosjøen.   Situasjonen følges nøye.

 

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Leirfjord med tilhørende nye tiltak. 
Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19.  Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Leirfjord men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde den nødvendige avstanden og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

De tre grunnpilarene i smittevernet:

1) Hold avstand minimum 1 meter, 2 meter dersom mulig.

2) God håndhygiene

3) Personer med luftveissymptomer skal holde seg hjemme.

 

Koronadirektivet:

Ingen vesentlige endringer kun noen presiseringer.  Vurderes fortløpende i lys av smittesituasjonen.

Kommunens koronadirektiv i sin helhet: https://www.leirfjord.kommune.no/koronadirektiv.536021.no.html

 

Oppfordringer fra kriseledelsen:

  • Alle som planlegger besøk i omsorgsbolig, og kommer fra områder med høy smitte, bes om å teste seg før de kommer. De oppfordres på det sterkeste til å vurdere om de kan utsette besøket.
  • Besøk i omsorgsboliger bør i størst mulig grad begrenses.
  • Kriseledelsen oppfordrer fortsatt kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands eller til store byer og områder i Norge med ukontrollert koronasmitte. Det oppfordres til å reise minst mulig. Unødvendige reiser bør unngås også internt på Helgeland.  De som jobber i helsesektoren anbefales å ha økt aktsomhet.
  • Hold dere mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt.

Gjeldene reiseråd innenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/
Gjeldende reiseråd utenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

 

Vaksinering:

Det er nasjonale retningslinjer for hvem som skal prioriteres. 20% av vaksinene kan gå til vaksinering av helsepersonell/nøkkelpersonell.  Kommunen har utarbeidet planer og rutiner for vaksinering mot covid-19

Leirfjord fortsetter å vaksinere med Pfizer.  Vi har nå vaksinert de aller fleste i prioriteringsgruppe 1-3 (født 1946 år og eldre). Vi er i gang med personer i prioriteringsgruppe 4, alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. I uke 15 skal vi vaksinere personer født i 1948-49.

Status:

Vaksinering 19.04.2021.jpg

Siste nytt er at Norge mottar 1,2 millioner ekstra doser i løpet av året gjennom EUs samarbeidsavtale med Pfizer.  En håper å motta allerede i løpet av 2. kvartal.  Generelt er det slik at jo flere doser vi får, jo raskere går vaksinasjonen.

 

Takk for hjelpen.   Hjelpen trenger vi fortsatt.  Vi lykkes ikke uten at alle bidrar. 

«til det beste for innbyggere/brukere, ansatte og arbeidsgiver». 

 

 

Med vennlig hilsen
Jan Ove Styve
Rådmann