Kommunalt næringsfond 1

Søk på kommunalt næringsfond

 Leirfjord kommune har et kommunalt næringsfond.  Det kan gis tilskudd til:
  • Bedriftsutviklilng
  • Investeringer i bedriften
  • Tiltaksarbeid (utviklingsarbeid/konsulentbistand)
  • Grunnlagsinvesteringer
Tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer er prosjekter som er forutsatt drevet i kommunal regi.
 
Bedriftsutvikling kan f.eks være: produktutvikling, markedsundersøkelse, oppbygging av kompetanse, prøveproduksjon og prøvesalg,
 
Investeringstilskudd gis til anlegg og utstyr av varig karakter og gis vanligvis ikke til driftsutgifter og til utstyr som er lett omsettelig.
Link til vedtekter.
 
Link til søknadskjema. 

For mer informasjon kontakt Øyvind Toft,  Tlf 75074000/48168285.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS