Leirfjord kommune minner om at i tiden fra og med 1. april til og med 20. oktober skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Dette følger av hundeloven § 6 samt lokal forskrift om sikring av hund.

 

Lov om hundehold (hundeloven)

Forskrift om sikring av hund, Leirfjord kommune