Stortings- og sametingsvalg 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Kommunestyret i Leirfjord har vedtatt at det også skal holdes valg i alle fire kretsene i kommunen, søndag 10. september.

Valglogo_gull_bokmaal[1]
 
INFORMASJON
Her finner du informasjon om valg:
Valgportalen: Valg.no
 
STEMMERETT
Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, jfr valgloven §2-1:
Norske statsborgere som
  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
TID OG STED FOR STEMMEGIVNING PÅ VALGTING

Søndag 10. september 2017

Valgkrets

Stemmested

Åpningstid:

Krets 0001 Tverlandet

Tverlandet oppvekstsenter

1400-1700

Krets 0002 Meisfjord

Nybrotsheimen (Bakken)

1400-1700

Krets 0004 Leland

Kulturhuset

1400-1700

Krets 0008 Bardal

Bardal Bygdehus

1400-1700

Mandag 11. september 2017

Valgkrets

Stemmested

Åpningstid:

Krets 0001 Tverlandet

Tverlandet oppvekstsenter

1200-1900

Krets 0002 Meisfjord

Nybrotsheimen (Bakken)

1200-1900

Krets 0004 Leland

Kulturhuset

1200-1900

Krets 0008 Bardal

Bardal Bygdehus

1400-1800

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK

I Leirfjord kommune mottas tidligstemmer fra og med 1. juli (mandag 3. juli) til og med 9. august 2017, mandag-fredag mellom kl 0830-1430. Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen for å avgi tidligstemme.

Ordinære forhåndsstemmer mottas fra og med 10. august til og med 8. september 2017. Åpningstid for mottak av ordinære forhåndsstemmer er mandag-fredag mellom kl 0830-1430. Åpningstiden de to siste torsdagene før valget, torsdag 31. august og torsdag 7. september 2017, er åpningstiden mellom kl 0830-1700.

Forhåndsstemmemottaket av tidligstemmer og ordinære forhåndsstemmer er ved servicetorget på kommunehuset, Leland.

Forhåndsstemmer mottas ved Leirfjord sykeheim med tilhørende omsorgsboliger onsdag 6. september  2017 mellom kl  1000-1300.

Frist for søknad om ambulerende stemmemottak settes til tirsdag 5. september 2017 kl 1500. Ambulerende stemmegivning gjelder velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning.

MANNTALL
Hovedmanntallet for Leirfjord kommune blir lagt ut til offentlig gjennomsyn ved servicetorget og på bibliotektet fra ferdigstillelse og fram til og med valgdagen.
 
VALGKORT
Valgkort sendes alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen, og som er registrert med bostedsadresse innenriks. Unntak er gjort for de som er bosatt på Svalbard og Jan Mayen. Det er Valgdirektoratet som skal sørge for at at det blir sent ut valgkort til stemmeberettigede. Valgkortene skal være fremme hos velgerne innen ordinær forhåndsstemming starter. Opplysninger på valgkortet vil blant annet være hvilket valg og år det gjelder for, velgerens navn, adresse og fødselsår, navn og adresse til valgstyret og adresse og åpningstider i de ulike valglokalene.
Det vil følge med en informasjonsbrosjyre om valget til hver velger som en del av valgkortet.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS