Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Valgdagen for kommunestyre- og stortingsvalget i 2015 er mandag 14. september. Kommunestyret i Leirfjord har vedtatt at det også skal holdes valg i alle fire kretsene i kommunen, søndag 13. september. I tillegg avholdes rådgivende folkeavstemning angående ny kommunestruktur.

Valglogo_gull_bokmaal[1]
 
INFORMASJON
Her finner du informasjon om valg:
Valgportalen: Valg.no
 
GODKJENTE LISTEFORSLAG TIL KOMMUNESTYREVALGET
Valgstyret i Leirfjord har i møte 12. mai 2015 godkjent følgende listeforslag til kommunestyrevalget 13. og 14. september 2015:
 
TID OG STED FOR STEMMEGIVNING PÅ VALGTING

Søndag 13. september 2015

Valgkrets

Stemmested

Åpningstid:

Krets 0001 Tverlandet 

Tverlandet oppvekstsenter

1400-1700

Krets 0002 Meisfjord

Nybrotsheimen (Bakken)

1400-1700

Krets 0004 Leland

Kulturhuset

1400-1700

Krets 0008 Bardal

Bardal Bygdehus

1400-1700

Mandag 14. september 2015

Valgkrets

Stemmested

Åpningstid:

Krets 0001 Tverlandet 

Tverlandet oppvekstsenter

1200-1900

Krets 0002 Meisfjord

Nybrotsheimen (Bakken)

1200-1900

Krets 0004 Leland

Kulturhuset

1200-1900

Krets 0008 Bardal

Bardal Bygdehus

1400-1800

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK

I Leirfjord kommune mottas tidligstemmer fra og med 1. juli til og med 7. august 2015, mandag-fredag mellom kl 0830-1430. Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen for å avgi tidligstemme.

Ordinære forhåndsstemmer mottas fra og med 10. august til og med 11. september 2015. Åpningstid for mottak av ordinære forhåndsstemmer er mandag-fredag mellom kl 0830-1430, dog slik at torsdagene 3. og 10. september 2015 er åpningstiden mellom kl 0830-1700.

Forhåndsstemmemottaket av tidligstemmer og ordinære forhåndsstemmer er ved servicetorget på kommunehuset, Leland.

Forhåndsstemmer mottas ved Leirfjord sykeheim med tilhørende omsorgsboliger onsdag 9. september  2015 mellom kl  1000-1300.

Frist for søknad om ambulerende stemmemottak settes til tirsdag 8. september 2015 kl 1500. Ambulerende stemmegivning gjelder velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning.

 

ORIENTERING OM RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING - NY KOMMUNESTRUKTUR

Leirfjord kommunestyre har vedtatt at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning vedrørende ny kommunestruktur, søndag 13. og mandag 14. september 2015 og under perioden for ordinær forhåndsstemmegivning.

De som har stemmerett er de samme som har stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

På valgdagene 13. og 14. september 2015 har valglokalene følgende åpningstid:

Søndag 13. september 2015

Valgkrets

Stemmested

Åpningstid:

Krets 0001 Tverlandet    

Tverlandet oppvekstsenter

1400-1700

Krets 0002 Meisfjord

Nybrotsheimen (Bakken)

1400-1700

Krets 0004 Leland

Kulturhuset

1400-1700

Krets 0008 Bardal

Bardal Bygdehus

1400-1700

Mandag 14. september 2015

Valgkrets

Stemmested

Åpningstid:

Krets 0001 Tverlandet    

Tverlandet oppvekstsenter

1200-1900

Krets 0002 Meisfjord

Nybrotsheimen (Bakken)

1200-1900

Krets 0004 Leland

Kulturhuset

1200-1900

Krets 0008 Bardal

Bardal Bygdehus

1400-1800

 

Tidspunkt for ordinær forhåndsstemmegivning er fra 10. august til og med fredag 11. september 2015, mandag-fredag mellom kl 0830-1430, dog slik at torsdagene 3. og 10. september 2015 er åpningstiden mellom kl 0830-1700. Du kan forhåndsstemme på servicetorget.

Dersom du ønsker å avgi stemme til folkeavstemningen, må dette gjøres samtidig som du avgir stemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Har man avgitt stemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget og blitt krysset av i manntallet, kan man ikke avgi stemme til folkeavstemningen på et senere tidspunkt.

Velgeren krysses av i manntallet og stemmeseddelen stemples og legges i urne.

Stemmeseddelen for folkeavstemningen vil være slik:

  • JA til kommunesammenslåing.
  • NEI til kommunesammenslåing.

Hvis JA, foretrekker du at følgende kommuner slår seg sammen:

  • Leirfjord og Alstahaug kommune
  • HALD-kommunene
  • HALD-kommunene og Vefsn kommune

(HALD-kommunene er Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna)

Dersom du skal forhåndsstemme i annen kommune, kan du skrive ut stemmeseddelen som du finner her.

 

 

 

 

 

 

 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS