Tiden for heliumballonger er over

Nordland fylkeskommune har sendt brev til kommunene i Nordland om heliumballonger. Fylkestinget vedtok enstemmig følgende uttalelse etter forslag fra MDG, A, Rødt, SV og V i sitt møte 17. april 2018:

Tiden for heliumballonger er over

Det går mot 17. mai og vil nok en gang feire frihet og glede. Gleden har imidlertid i løpet av en del år blitt overfylt av glorete ballonger, med kort levetid og som ofte ender opp i naturen. I 2017 hadde blant annet Skien, Porsgrunn, Drammen, Bodø, Kristiansand, Halden og Arendal forbud mot heliumballonger på nasjonaldagen.

Det er to samfunnsutfordringer med denne type ballonger som gjør at bruken bør avvikles: 1. Helium er en begrenset ressurs 2. Ballongene er produsert av en type sent nedbrytbar plast, som kan ende opp i naturen langt fra salgsstedet

Helium er et knapphetsgode, og det ser ut i dag som det kan bli mangel på den om kort tid. Heliumgass brukes f.eks. til å kjøle ned magnetene i MR-maskiner, og uten den gassen må maskinene gå over til svakere magneter som gir dårligere billedkvalitet.

Det er funnet ballonger langt til fjells og langt til havs. Denne typen plastforurensing er svært unødvendig. Det er eksempler på at dyr har påført seg skader ved å vikle seg inn eller spise ballongrestene.

Bruk av heliumballonger er med andre ord problematisk fordi de forsøpler, og fordi de fylles av en gass vi trenger til langt mer nyttige formål. Et forbud vil gjøre oss mer bevisste på de negative sidene, og skape bedre holdninger til vårt eget forbruk av plast og naturressurser.

Nordland fylkesting håper at alle Nordlands kommuner ser verdien i å avvikle all bruk og salg av heliumballonger, og sammen bidra til et renere Nordland.

 

Leirfjord formannskap har i møte den 2. mai 2018 diskutert fylkestingets uttalelse og oppfordrer til å avvikle all bruk og salg av heliumballonger i kommunen. Fylkestingets uttalelse vil bli lagt fram for Leirfjord kommunestyre i møte 14. juni 2018.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS