Postliste

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument
Offentlig journal
18/499-3
Dato: 22.10.2018 - Mottaker: Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkeskommune, Samediggi / Sametinget, Kystverket Nordland, Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
17/1539-53
Dato: 22.10.2018 - Avsender: *****************
18/536-4
Dato: 22.10.2018 - Avsender: Roy Køllersen
18/950-7
Dato: 22.10.2018 - Mottaker: *****************
18/950-8
Dato: 22.10.2018 - Mottaker: *****************
17/603-14
Dato: 22.10.2018 - Mottaker: Statens Kartverk
18/1085-1
Dato: 22.10.2018 - Avsender: Helsedirektoratet
18/1005-4
Dato: 22.10.2018 - Mottaker: Kjell Otto Grønvik
18/1086-1
Dato: 22.10.2018 - Avsender: Fylkesmannen i Nordland
18/42-6
Dato: 22.10.2018 - Mottaker: *****************
18/1087-1
Dato: 22.10.2018 - Avsender: Fylkesmannen I Nordland
Web levert av CustomPublish AS