Planer til offentlig ettersyn

Ulvangsøya hyttefelt - Offentlig ettersyn
 
 
Eventuelle merknader eller innspill til planen sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller per epost til postmottak@leirfjord.kommune.no. Frist for å komme med innspill eller merknader er 15.12.17.
 
Kommunedelplan Oppvekst 2017 - 2021
Kommunedelplan oppvekst 2017 – 2021 er lagt ut til offentlig høring med frist for innspill 22.oktober 2017
Innspill kan sendes til:Leirfjord kommune, Skoledalsvegen 39, 8890 Leirfjord eller postmottak@leirfjord.kommune.no

Planforslaget finner du her.

Reguleringsplan 201604 Gang- og sykkelvei Leland-Engheim

Konsekvensutredning av trasevalg

Reguleringsbestemmelser

Notat Landbruk

Planbeskrivelse

Saksfremlegg

Vurdering av situasjon

Reguleringsplankart

 

Kommunedelplan Leira

Planen er lagt ut til offentlig høring med frist for innspill 31.08.2017.
Innspill kan sendes til
Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller postmottak@leirfjord.kommune.no.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS